Welkom op het restafval inzageportaal

Via deze website kunt u direct zien hoe vaak u de kliko of afvalzak voor restafval heeft aangeboden. Bewoners van hoogbouw kunnen ook zien of het om een 30 of 60 literzak gaat.

Door de combinatie van postcode, huisnummer en afvalpasnummer in te voeren is uw privacy gewaarborgd. Zonder 1 van deze gegevens kunt u de informatie niet opvragen.

Log in met uw postcode, huisnummer en nummer van de afvalpas.


* = verplicht